การพักสายตาการพักสายตาคืออะไร

การพักสายตาเป็นการลดความตึงเครียดของกล้ามเนื้อตา ซึ่งเกิดจากการใช้สายตามากเกินไป
นอกจากนั้นการพักสายตายังทำให้ระบบการทำงานของเลือด และเส้นประสาทบริเวณรอบดวงตาดีขึ้น
การพักสายตาที่จะกล่าวต่อไปนี้จะเป็นวิธีการออกกำลังกล้ามเนื้อตา สามารถทำได้ง่ายและทำได้
ทุกสถานที่ ได้แก่


การกระพริบตา

โดยปกติดวงตาจะมีการเคลื่อนไหวอยู่เสมอการกระพริบตาเป็นการลดความตึงเครียดของ
กล้ามเนื้อตาและเพิ่มปริมาณทางน้ำตาเพื่อมาเคลือบกระจกตา ลดปัญหาตาแห้งได้


สำหรับดวงตาที่อยู่ในสภาพปกติ การกระพริบตาจะเป็นไปอย่างรวดเร็ว และเป็นไปอย่างอัตโนมัติ
ควรมีการฝึกกระพริบตาบ่อย ๆ จะติดเป็นนิสัย โดยภายใน 10 วินาที กระพริบตาได้ 1-2 ครั้ง เพื่อเป็น
การเปิดโอกาสให้กล้ามเนื้อตาได้คลายความตึงเครียดลง ซึ่งทำให้เราสามารถอ่านหนังสือติดต่อกัน
เป็นเวลานานได้ โดยไม่เกิดความอ่อนล้าของสายตามากนัก


การใช้ฝ่ามือปิดตา


จะช่วยลดความตึงเครียดของดวงตาได้อย่างดี ไม่เพียงแต่เป็นการพักผ่อนดวงตา เท่านั้น แต่ยัง
ช่วยให้กล้ามเนื้อ และเนื้อเยื่อรอบ ๆ ดวงตา ได้รับการพักผ่อนไปด้วย วิธีการปฏิบัติมีดังนี้

CONTACT
   
สถาบันดูแลสายตาดิ ออฟโต
สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินลาดพร้าว
เลขที่ 1 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
   
TEL : 0 2512 0453-4
FAX : 0 2512 0304 ต่อ 17
Fb : www.facebook.com/theopto
Line ID : @theopto
เดินทางสะดวกด้วย
รถไฟฟ้าใต้ดินลาดพร้าว
 

สมาชิกสมาคมส่งเสริมวิชาการแว่นตาแห่งประเทศไทย
สมาชิกสมาคมนักทัศนมาตรศาสตร์ไทย