การทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์แทบทั้งวัน


ไม่เป็นอันตรายครับ อันเนื่องจากไม่มีหลักฐานหรือบทวิจัยใดๆ ที่ยืนยันว่าการทำงาน
หน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆ จะเป็นอันตรายต่อดวงตา แต่บทวิจัยส่วนใหญ่จะระบุว่า
การใช้งานต่อเนื่องเป็นเวลานานๆจะทำให้เกิดอาการล้าบริเวณตา , คอ และหลังได้ อีกทั้งยังพบว่า
แสงจากจอคอมพิวเตอร์ และแสงจากบริเวณรอบด้านมักจะก่อให้เกิดปัญหาได้ การแก้ไขคือ
จะต้องหยุดพักเป็นช่วงๆ เพื่อเปลี่ยนอิริยาบท อาจจะลุกขึ้นยืน หรือ เดินไปเข้าห้องน้ำ พักสายตา
โดยการมองไปไกลๆ รวมถึงการปรับเปลี่ยนตำแหน่ง ท่วงท่าในการนั่งทำงานอาทิ การปรับระดับ
ของกลางจอคอมพิวเตอร์ ให้ต่ำกว่าระดับแนวสายตาประมาณ 10 – 15 เซนติเมตรปรับความสูง
ของเก้าอี้ให้อยุ่ในลักษณะนั่งสบาย และปรับทิศทางของแสงทั้งจากหน้าจอคอมพิวเตอร์
และจากรอบข้างไม่ให้สะท้อนเข้าตาเรา เป็นต้น

 

 

CONTACT
   
สถาบันดูแลสายตาดิ ออฟโต
สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินลาดพร้าว
เลขที่ 1 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
   
TEL : 0 2512 0453-4
FAX : 0 2512 0304 ต่อ 17
Fb : www.facebook.com/theopto
Line ID : @theopto
เดินทางสะดวกด้วย
รถไฟฟ้าใต้ดินลาดพร้าว
 

สมาชิกสมาคมส่งเสริมวิชาการแว่นตาแห่งประเทศไทย
สมาชิกสมาคมนักทัศนมาตรศาสตร์ไทย