การดูแลรักษาแว่นตาที่เราคิดไม่ถึง

 
 

หลักการดูแลรักษาแว่น

1. การล้างทำความสะอาดแว่น ควรล้างทำความสะอาดแว่นอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง สามารถ
ล้างทำความสะอาดทั้งตัวกรอบแว่นและเลนส์ด้วยน้ำยาล้างแว่นเฉพาะน้ำยาล้างจานหรือแชมพู
ูอย่างอ่อนเพื่อล้างคราบเหงื่อบนกรอบแว่นและฝุ่นหรือคราบมันต่างๆ บนเลนส์แว่นตา
ถ้าเราไม่ล้างแว่นคราบเหงื่ออาจกัดกร่อนกรอบแว่นหรือถ้าเราเช็ดเลนส์แว่นตาโดยไม่ล้างน้ำ
อาจจะมีฝุ่นบนผิวเลนส์และการเช็ดของเราอาจเป็นการทำให้ฝุ่นสะสมในผ้าและควรเป็นผ้า
สำหรับเช็ดเลนส์แว่นตาโดยเฉพาะ

2. การใส่และการถอดแว่น ควรใส่และถอดแว่นด้วยมือทั้ง 2 ข้าง ไม่ควรถอดแว่น
ด้วยมือข้างเดียวเพราะจะทำให้ขาแว่นกางออกหนึ่งข้าง ทำให้แว่นเสียศูนย์และการที่แว่นเสียศูนย์
อาจมีผลต่อการมองเห็นของเราได้

3. การเก็บรักษาแว่น ในกรณีที่เราไม่ใส่แว่นตาเป็นประจำต้องถอดแว่นเก็บ เราควรจะเก็บแว่น
ไว้ในกล่องแว่นที่มีความแข็งแรงพอสมควร เพื่อป้องกันการที่แว่นถูกทับจากของสิ่งอื่น
ทำให้แว่นเสียรูปทรงหรือเกิดการหักเสียหายได้ หรือเกิดการเสียดสีจากสิ่งอื่นทำให้เลนส์
์เป็นรอยขีดข่วนได้

4. สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงในการดูแลรักษาแว่นตา ไม่ควรเก็บแว่นตาไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิสูง เช่น
ในรถที่จอดอยู่กลางแจ้ง, วางอยู่บริเวณหน้าต่างที่มีแดดส่องตลอดแวลา

 

การดูแลรักษาแว่นตาง่ายๆ แค่นี้ก็สามารถช่วยยืดอายุการใช้งานแว่นตาตัวเก่งของคุณ
ให้คงสภาพดีตลอดอายุการใช้งานเพราะไม่ว่ากรอบแว่นหรือเลนส์แว่นตาจะดีแค่ไหนก็ตาม
ถ้าไม่ดูแลรักษามันก็จะชำรุดเสียหายก่อนเวลาอันควรได้

ที่มา ดร.ธนวุฒิ ศรีชลธร (Doctor of Optometry)
CONTACT
   
สถาบันดูแลสายตาดิ ออฟโต
สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินลาดพร้าว
เลขที่ 1 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
   
TEL : 0 2512 0453-4
FAX : 0 2512 0304 ต่อ 17
Fb : www.facebook.com/theopto
Line ID : @theopto
เดินทางสะดวกด้วย
รถไฟฟ้าใต้ดินลาดพร้าว
 

สมาชิกสมาคมส่งเสริมวิชาการแว่นตาแห่งประเทศไทย
สมาชิกสมาคมนักทัศนมาตรศาสตร์ไทย