ตอนนี้อายุ 39 ปี มีปัญหาอ่านหนังสือ

 

ตอนนี้ดิฉันอายุ 39 ปี มีปัญหาตอนอ่านหนังสือ มักจะอ่านได้ไม่นาน ดิฉันอ่านหนังสือได้ชัด
ดีนะค่ะแต่จะมีอาการเมื่อยล้าตามาก จนไม่สามารถทนอ่านหนังสือต่อไปได้ ดิฉันมีปัญหาอะไรที่
ดวงตารึเปล่าค่ะเพิ่งจะมีอาการในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเองค่ะ เมื่อก่อนก็ไม่เห็นเป็นแบบนี้เลยค่ะ ?

จากคำถามที่ว่าปัญหาอะไรที่ดวงตารึเปล่า หากถามในแง่ของสุขภาพตา หรือ พยาธิสภาพ
ต่างๆ ขอตอบว่าไม่สามารถตอบได้ เนื่องจากยังไม่ได้รับการตรวจวินิฉัยครับแต่จากประปัญหาที่คุณ
ประสบอยู่นั้น สามารถตอบในมุมมองของนักทัศมาตรได้ว่า เป็นอาการของภาวะสายตายาวระยะใกล้
ในผู้สูงอายุหรือ Presbyopia ซึ่งเป็นอาการปกติที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ทุกคนเมื่อมีอายุเฉลี่ยประมาณ 40 ปี
คนที่ทั้งชีวิตผ่านมาไม่เคยใช้แว่นตก็จะมีอาการเหมือนกับที่คุณเป็นอยู่นี้ ส่วนคนที่ใส่แว่นสายตาสั้น
ก็จะมีปัญหาเช่นเดียวกับคุณแต่เขาจะแก้ปัญหาโดยการถอดแว่นออกในขณะที่ดูหนังสือซึ่งจะเห็นได้ชัด
กว่าใส่แว่น และไม่มีปัญหาเมื่อยตา ล้าตาด้วย ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับขนาดของสายตาด้วยครับ ส่วนคนที่
เดิมใส่แว่นสายตายาว ก็จะมีปัญหาในลักษณะเช่นเดียวกับคุณ คนกลุ่มนี้ขณะที่อ่านหนังสือก็ยังต้องใส่
แว่น (ไม่เหมือนคนสายตาสั้น) หากถอดแว่นจะยิ่งอ่านหนังสือไม่ได้ ภาวะสายตายาวระยะใกล้ในผู้สูง
อายุนั้น เกิดขึ้นเนื่องจากกำลังการปรับโฟกัส เมื่อมองวัตถุในระยะใกล้นั้นอ่อนกำลังตามอายุมากขึ้น
ครับ ดังนั้น คุณก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ควรจะได้รับการตรวจวินิจฉัยจากนักทัศนมาตรแล้วครับ และถึงเวลา
แล้วที่จะต้องใช้แว่นเมื่อต้องการอ่านหนังสือ หรือมองในระยะใกล้ครับ

 

 

CONTACT
   
สถาบันดูแลสายตาดิ ออฟโต
สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินลาดพร้าว
เลขที่ 1 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
   
TEL : 0 2512 0453-4
FAX : 0 2512 0304 ต่อ 17
Fb : www.facebook.com/theopto
Line ID : @theopto
เดินทางสะดวกด้วย
รถไฟฟ้าใต้ดินลาดพร้าว
 

สมาชิกสมาคมส่งเสริมวิชาการแว่นตาแห่งประเทศไทย
สมาชิกสมาคมนักทัศนมาตรศาสตร์ไทย