คอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรม Computer Vision Syndrome : CVS


คอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรม Computer Vision Syndrome : CVSการนั่งทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน ๆ นั้น เป็นเรื่องที่พบเห็นกันทั่วไป ตามสำนักงาน
ต่างๆในปัจจุบัน และพฤติกรรมดังกล่าวสามารถทำให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพร่างกาย ได้หลายอย่าง ไม่ว่า
จะเป็นอาการปวดที่กระดูกข้อมือ การเจ็บปวดกล้ามเนื้อ หรือหากใช้สายตา จ้องหน้าจอนาน ๆ มักมี
อาการปวดตา แสบตา ตามัว และบ่อยครั้งที่จะมีอาการปวดหัวร่วมด้วย ซึ่งกลุ่มอาการเหล่านี้เรียกว่า
คอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรม หรือโรคซีวีเอส (Computer Vision Syndrome : CVS) มักเกิดกับคนที่ทำงาน
อยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆ เช่น เกินสองถึงสามชั่วโมง..บางคนอาจมากถึง 8 ชั่วโมง หรือ
เผลอ ๆ อาจมากกว่านี้ก็ได้


สาเหตุอาการปวดตาและแสบตาเกิดขึ้นเพราะมีสมาธิ ใจจดจ่ออยู่กับข้อมูลบนจอคอมพิวเตอร์มาก
เกินไป จนลืมกะพริบตา แต่สามารถแก้ไขได้โดยให้กะพริบตาบ่อยๆ เมื่อรู้สึกตัวว่าปวดตาหรือแสบตา
อาจใช้น้ำตาเทียม artificial tear หยอดตาบ้างก็ได้ จะสามารถช่วยบรรเทาอาการปวดตาและแสบตา
ได้เช่นกัน สำหรับอาการอื่นๆ เช่น ตามัว หรือ ปวดหัว จะเป็นอาการที่เกิดขึ้นเพียงครั้งคราว เมื่อพัก
แล้วก็จะทุเลาลง และจะมีอาการต่างๆดีขึ้น


ข้อแนะนำ1. ให้พักสายตาเป็นระยะๆ หลังจากทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์ไปได้สัก 20-30 นาที ควร
หยุดพักสายตาเป็นเวลา 2-4 นาที แล้วค่อยลืมตาขึ้นทำงานใหม่ หากสามารถปฏิบัติได้จนเป็นนิสัย
ก็จะป้องกันไม่ให้เกิดกลุ่มอาการคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมได้

2. ควรพิจารณาแสงสว่าง ทั้งแสงภายในห้องทำงาน และแสงสว่างจากหน้าจอคอมพิวเตอร์
โดยจัดแสงภายในห้องทำงานไม่ให้มีแสงสะท้อนมาที่จอคอมพิวเตอร์และควรปรับแสงสว่างหน้าจอ
คอมพิวเตอร์ไม่ให้แสงจ้ามากเกินไป

3. ที่สำคัญควรนั่งห่างจากจอคอมพิวเตอร์ประมาณ 16-30 นิ้วจากดวงตา และควรให้จุด
กึ่งกลางของหน้าจอคอมพิวเตอร์อยู่ต่ำกว่าระดับสายตาประมาณ 20 องศา ซึ่งถือเป็นท่านั่งทำงาน
กับจอคอมพิวเตอร์ที่ดีที่สุด และที่สำคัญพึงระมัดระวังปัญหาปวดหลัง ปวดไหล่ ปวดคอ ที่มักเกิดขึ้น
ร่วมกันได้บ่อย ๆ ไว้ด้วย
CONTACT
   
สถาบันดูแลสายตาดิ ออฟโต
สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินลาดพร้าว
เลขที่ 1 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
   
TEL : 0 2512 0453-4
FAX : 0 2512 0304 ต่อ 17
Fb : www.facebook.com/theopto
Line ID : @theopto
เดินทางสะดวกด้วย
รถไฟฟ้าใต้ดินลาดพร้าว
 

สมาชิกสมาคมส่งเสริมวิชาการแว่นตาแห่งประเทศไทย
สมาชิกสมาคมนักทัศนมาตรศาสตร์ไทย