บริจาควีลแชร์ ให้กับโรงพยาบาลสงฆ์ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561สถาบันดูแลสายตา ดิ ออฟโต บริจาคเงินและ Wheelchair จำนวน 3 คัน ให้กับโรงพยาบาลสงฆ์และถวายชุดสังฆทาน ได้แก่ ผ้าปูนอน หมอน ผ้าอาสนะปูนั่ง จำนวน 9 ชุดและถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ วัดเพลง บางพลัด ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561

CONTACT
   
สถาบันดูแลสายตาดิ ออฟโต
สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินลาดพร้าว
เลขที่ 1 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
   
TEL : 0 2512 0453-4
FAX : 0 2512 0304 ต่อ 17
Fb : www.facebook.com/theopto
Line ID : @theopto
เดินทางสะดวกด้วย
รถไฟฟ้าใต้ดินลาดพร้าว
 

สมาชิกสมาคมส่งเสริมวิชาการแว่นตาแห่งประเทศไทย
สมาชิกสมาคมนักทัศนมาตรศาสตร์ไทย