สถาบันดูแลสายตา ดิออฟโตเราคือผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจ
สุขภาพสายตาเปิดดำเนินงานด้านการตรวจสุขภาพสายตารวมระยะเวลา
กว่า 20 ปีมีการเพิ่มทักษะความรู้ความเชี่ยวชาญ ประกอบกับเทคโนโลยี
ที่มีความทันสมัยใช้อุปกรณ์และเครื่องมือที่มีความล้ำหน้าที่สุด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่า
จะได้รับบริการที่มีคุณภาพ และดีที่สุดจากเรา


CONTACT
   
สถาบันดูแลสายตาดิ ออฟโต
สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินลาดพร้าว
เลขที่ 1 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
   
TEL : 0 2512 0453-4
FAX : 0 2512 0304 ต่อ 17
Fb : www.facebook.com/theopto
Line ID : @theopto
เดินทางสะดวกด้วย
รถไฟฟ้าใต้ดินลาดพร้าว
 

สมาชิกสมาคมส่งเสริมวิชาการแว่นตาแห่งประเทศไทย
สมาชิกสมาคมนักทัศนมาตรศาสตร์ไทย