Welcome to The Opto


เราคือผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสุขภาพสายตา เปิดดำเนินงาน
ด้านการตรวจสุขภาพสายตารวมระยะเวลากว่า 20 ปี เปิดให้บริการ
ตรวจรักษาจากหมอสายตาโดยตรง "นักทัศนมาตร" (Doctor of
Optometry)ได้รับใบประกอบโรคศิลปะจาก กระทรวงสาธารณสุข
อีกทั้งเทคโนโลยีที่ทันสมัย ถูกต้องและแม่นยำ สร้างความประทับ
ใจในบริการอันยอดเยี่ยมให้กับท่าน ทำให้ท่านมั่นใจได้ว่าท่านจะ
ได้รับบริการที่มีคุณภาพและดีที่สุดจากเรา

 
 
 
 
 

เทคโนโลยีก้าวล้ำ ทันสมัย1.เครื่องตรวจวัดสายตาเบื้องต้น (COMPUTER AUTO REFRACTOMETER)

เป็นเครื่องมือที่มีความทันสมัยและมีความแม่นยำสูงในการประเมินหาค่าสายตาสั้น
ยาว เอียง เพื่อให้ทราบถึงความผิดปกติ ของสายตา

2. อุปกรณ์ตรวจการมองเห็นภาพ 3 มิติ(Stereopsis)

เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจการรับภาพของสองตาร่วมกันและตรวจว่าสมองสามารถแปลผล
ออกมาเป็นภาพสามมิติและสามารถรับรู้ความลึกของภาพได้ หรือไม่3.อุปกรณ์ตรวจตาบอดสี(Color test)

เป็นการตรวจการมองเห็นสีว่าสามารถแยกแยะสีได้อยู่ในเกณฑ์ปกติหรือไม่
เนื่องจากผู้ที่มีปัญหานี้ยังสามารถแยกสีแดงและสีเขียวจากกันได้ แต่การรับรู้สีแดงและสีเขียว
ของเขานั้นจะต่างจากการรับรู้สีแดงและสีเขียวของคนปกติทั่วไป และถ้าเป็นโทนสีที่ใกล้เคียงกัน
จะไม่สามารถแยกแยะได้


4.เครื่องวัดความดันลูกตา (Tonometer)

เพื่อสกรีนตรวจหาต้อหิน โดยใช้ระบบการเป่าลมเข้าที่กระจกตา ไม่ต้องใช้ยาชาหยอดตา
และไม่มีการสัมผัสกับพื้นผิวกระจกตา สำหรับคนที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไปและผู้ที่มีประวัติครอบครัว
เป็นโรคต้อหิน ควรตรวจด้วยเครื่องมือนี้5. เครื่องวัดสายตาระบบดิจิตอล (Digital Phoropter)

5.1 ตรวจการเคลื่อนไหวตาสองข้างร่วมกัน(Version)
5.2 ตรวจหาตาเหล่ตาเข(Cover test)
5.3 ตรวจความสามารถในการเบนตาเข้า(Near point of convergence)
5.4 ตรวจความสามารถในการเพ่ง(Near point of Accommadation)
5.5 ตรวจหาความผิดปกติของสายตา(Refractive error)6.เครื่องตรวจโรคตาเบื้องต้น(Slit lamp Biomicroscope)

เป็นเครื่องตรวจหาโรคตาเบื้องต้นตั้งแต่ต้อลม,ต้อเนื้อ,ต้อกระจก ดูสภาพของเปลือกตา
หนังตา กระจกตา ม่านตา รูม่านตา เลนส์ตา ว่ายังคงอยู่ในสภาพปกติหรือไม่7.เครื่องตรวจจอประสาทตา (Non mydriatic Fundus Camera)

เป็นเครื่องมือสำหรับตรวจจอประสาทตา โดยไม่ต้องหยอดยาขยายม่านตา ดูความผิดปกติของเส้นเลือด
ในจอประสาทตาของคนที่เป็นโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ดู optic nerve และสัดส่วนของ cup
กับ opticnerve เพื่อดูต้อหิน ดู Macular จุดรับภาพ,ขั้วประสาทตา ว่ายังอยู่ในสภาวะปกติหรือไม่8.เครื่องวัดกำลังเลนส์ (COMPUTERIZED LENSMETER)

ทำหน้าที่เช็ค Power Lens ในกรณีที่ผู้ตรวจวัดใช้แว่นสายตา หรือ Contact Lens อยู่ในปัจจุบัน9. Visioffice

Visioffice เป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถบอกความแตกต่างของ เลนส์ประเภทต่างๆ ให้ท่าน
ทราบอย่างชัดเจนพร้อมทั้งสามารถถ่ายภาพขณะท่านใส่แว่นตาหลายๆแบบเพื่อให้ท่านเลือก
แว่นตาที่ดีที่สุดกับใบหน้าของท่าน
10. Mr.Blue เครื่องฝนเลนส์ คุณภาพระดับโลกCONTACT
   
สถาบันดูแลสายตาดิ ออฟโต
สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินลาดพร้าว
เลขที่ 1 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
   
TEL : 0 2512 0453-4
FAX : 0 2512 0304 ต่อ 17
Fb : www.facebook.com/theopto
Line ID : @theopto
เดินทางสะดวกด้วย
รถไฟฟ้าใต้ดินลาดพร้าว
 

สมาชิกสมาคมส่งเสริมวิชาการแว่นตาแห่งประเทศไทย
สมาชิกสมาคมนักทัศนมาตรศาสตร์ไทย